Finanțatori

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

image

Harta facilităților digitale destinate cetățenilor sectorului 4

Despre Proiect

Harta facilităților digitale disponibile cetățenilor din sectorul 4 București a fost realizată în cadrul proiectului „Cetățenie activă într-o lume digitală”, cod SIPOCA/MySMIS: 1084/151411, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Obiectiv general

Creșterea capacității Asociației GO-AHEAD și a altor organizații non-guvernamentale de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării locale, prin participarea la programe de instruire pe tematici actuale, implementarea de proceduri, mecanisme, programe și campanii de conștientizare de Cetățenie Activă și Competențe Digitale dedicate cetățenilor Sectorului 4.

Obiective specifice

OS1: Susținerea și promovarea dezvoltării locale prin dezvoltarea de materiale și programe de formare dedicate cetățeniei active în lumea digitalp, precum și prin sesiuni de consultare cu societatea civilă/partenerii sociali și campanii de constientizare în vederea creșterii competențelor, folosirii facilităților digitale existente și implicării cetățenilor în procesele decizionale de la nivelul Sectorului 4.

OS2: Dezvoltarea abilităților și compețentelor practice a cel putin 30 de reprezentanți ai Asociației GO-AHEAD și organizațiilor non-guvernamentale care au aderat la parteneriatul propus, în a promova și susține inițiative concrete și relevante de cetățenie activă și competențe digitale crescute ale cetățenilor Sectorului.

Rezultate așteptate

-Analiza de evaluare a strategiilor la nivel local (S4) și a instrumentelor digitale disponibile pentru cetățeni- Harta facilităților digitale disponibile cetățenilor din Sectorul 4
– Materiale (ghiduri/podcast-uri/video) destinate cetățenilor în vederea familiarizării cu facilitățile digitale disponibile în Sectorul 4;
– Program de formare ”Competențe digitale pt o cetățenie activă” dedicat cetățenilor;

– Consultare cu ONG-urile, partenerii sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate pe marginea obiectivelor și activităților proiectului;

– Campanii de conștientizare în vederea creșterii competențelor, folosirii facilităților digitale existente și implicării cetățenilor în procesele decizionale de la nivelul Sectorului 4

– Parteneriate cu ONG-uri care activează la nivelul Sectorului 4 în vederea susținerii comune a inițiativelor dedicate cetățeniei active și a competențelor digitale;

– Programe de formare pentru dezvoltare abilități specifice de intervenție în dezvoltarea la nivel local;

Informații

MySMIS/Codul proiectului: 1084/151411

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Programul Operațional Capacitate Administrativă www.poca.ro

Contact

Pentru informații privind proiectul și harta: office@go-ahead.ro

Pentru informații legate de funcționarea serviciilor: contact@ps4.ro